Danh mục sản phẩm

Giải Pháp Thoát Vị Đĩa Đệm

Liệu Pháp Miễn Dịch Ung Thư

Liệu Pháp Điều Biến Miễn Dịch Ung Thư

TOP SẢN PHẨM

-29%

Liệu pháp miễn dịch ung thư

Combo 17 hộp Tokyo Res 1000 (Mua 12 tặng 5)

46.320.000 VNĐ
-22%

Liệu pháp miễn dịch ung thư

Combo 9 hộp Tokyo Res 1000 (Mua 7 tặng 2)

27.020.000 VNĐ
-23%

Liệu pháp miễn dịch ung thư

Combo 13 hộp Tokyo Res 1000 (Mua 10 tặng 3)

38.600.000 VNĐ
-36%

Giải pháp thoát vị đĩa đệm

Combo 6 hộp KYOTO HAS 50EX (Mua 4 tặng 2)

7.440.000 VNĐ
-25%

Giải pháp thoát vị đĩa đệm

Combo 4 hộp KYOTO HAS 50EX (Mua 3 Tặng 1)

5.580.000 VNĐ
-17%

Liệu pháp miễn dịch ung thư

Combo 6 hộp Tokyo Res 1000 (Mua 5 tặng 1)

19.300.000 VNĐ
-20%

Giải pháp thoát vị đĩa đệm

Combo 2 hộp KYOTO HAS 50EX (Giảm 20%)

2.976.000 VNĐ